اجاره باغ در شیراز

5.jpg

اجاره باغ صدرا

اجاره باغ اخوان صدرا/استخر/ با تجهیزات کامل/ در منطقه ای بسیار عالی/ شماره تماس: 09392489045

16.jpg

اجاره باغ قلات

اجاره باغ قلات/ مبله شده/ با امکانات کامل/ در منطقه ای بسیار خوش آب و هوا / شماره تماس: 09392489045

14.jpg

اجاره باغ قرآن معارف

اجاره باغ قرآن معارف/ گویم /امکانات کامل/ در منطقه ای ناب برای تفریح/ بسیار خوش آب و هوا/ شماره تماس: 09392489045

13.jpg

اجاره باغ صدرا

اجاره باغ صدرا/ خیابان قصر سبز/ بسیار شیک و مجهز/ مبله شده/ در منطقه ای زیبا/ شماره تماس: 09392489045

11.jpg

باغ معابر/ گویم

باغ معابر/ گویم/ با امکانات بالا/ بسیار شیک و مبله شده/ استخر/ در منطقه ای بسیار خوش آب و هوا/ شماره تماس: 09392489045

12.jpg

اجاره باغ صدرا

اجاره باغ صدرا/ امکانات کامل/ مبله شده/ استخر/ در منطقه ای بسیار خوش آب و هوا/ شماره تماس: 09392489045

13.jpg

اجاره باغ صدرا

اجاره باغ افشون/ جاده صدرا/ مبله شده/بسیار مجهز/ لوکس/ در منطقه ای بسیار خوش آب و هوا/ شماره تماس: 09392489045